Gorące wiadomości

Szanowni Państwo

 

Informuję, że na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna realizowany jest projekt „Przyszkolne Centrum Sportowe w Wieczfni Kościelnej”.

 

Celem realizacji projektu jest poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wieczfnia Kościelna oraz poprawa stanu zdrowia mieszkańców tego obszaru. Zrealizowanie inwestycji spowoduje zwiększenie możliwości edukacyjnych dla społeczności lokalnej poprzez poprawę stanu infrastruktury. Tym samym będzie źródłem bodźców do większej aktywności dzieci i młodzieży, decydującej w dużej mierze o przyszłości gminy. Aktywny rozwój dzieci i młodzieży przyczyni się do osiągnięcia pozytywnych zmian społeczno – gospodarczych.   

 

  Z poważaniem

 

  Jan Warecki

  Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna

 


Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna
informuje, że realizowany przez Gminę Wieczfnia Kościelna projekt pn.:
„Przyszkolne Centrum Sportowe w Wieczfni Kościelnej” 

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013 znajdują się na stronie www.mazovia.eu 

Aktualności
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska